Linkuri


Regulament Concurs

Regulament Concurs


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Care este urmatoarea vedeta care isi va lansa colectia de tricouri pe 01.06.2016,pe www.tshirt-factory.ro?” (denumit in continuare„Concursul”) este [Tshirt Factory], cu sediul in [Bucuresti, Sector 1, Str.Teodosie Rudeanu 35].

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

Concursul va fi operat prin intermediul Sc Tshirt Factory SRL, cod unic de inregistrare RO29798041, inregistrata la registrul comertului cu nr. J40/5222/2016. (in continuare „TshirtFactory”).

Pe perioada Concursului, Tshirt Factory, va desfasura urmatoarele servicii: 1. va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor; 2. va preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament; 3. la data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI Concursul se va desfasura in perioada 12.05.2016 – 01.06.2016 pe pagina de Facebook a companiei Tshirt-Factory https://www.facebook.com/TshirtFactory.ro/?fref=ts

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

 

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina TshirtFactory de pe Facebook.

 

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 12.05.2016  – 01.06.2016 astfel: 1. Intra pe pagina Tshirtfactory.ro de pe Facebook 2. Devine fan al paginii de mai sus. 3. Posteaza pe wall-ul paginii Tshirtfactory.ro un comentariu prin care sa evidentieze  raspunsul la intrebarea : Care este urmatoarea vedeta care isi va lansa colectia de tricouri pe 01.06.2016,pe www.tshirt-factory.ro?  4. Pentru a castiga unul dintre cele 3 tricouri cu autograf puse in joc, utilizatorul trebuie sa adune cat mai multe like-uri la postare.  

 

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si postarea pe tabul de concurs a raspunsului la intrebarea “Care este urmatoarea vedeta care isi va lansa colectia de tricouri pe 01.06.2016,pe www.tshirt-factory.ro?”

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI Se vor acorda ca premii 3 tricouri cu autograf ,cate un tricou pentru fiecare dintre primele 3 locuri, tricoul va contine unul din modelele existente pe site + autograful celui ales de dumneavoastra.

Urmatorii clasati pana la locul 10 vor intra in posesia unui tricou de pe site-ul nostru, la alegere,  in afara de cele din colectiile personale ale vedetelor de pe site-ul nostrum.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI Castigatorul va fi desemnat in urma evaluarii numarului de like-uri pe care un fan TshirtFactory le-a adunat in urma postarii raspunsului . Toti participantii la concursul “Care este urmatoarea vedeta care isi va lansa colectia de tricouri pe 01.06.2016,pe www.tshirt-factory.ro??” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

Castigatorii vor fi anuntati prin intermediul facebook , in data de 31.05.2016 ,pe pagina tshirtfactory.ro.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI Castigatoriilor concursului de pe Facebook  li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook si li se va afisa numele pe pagina Tshirtfactory.ro de pe Facebook.

 

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilita prin acelasi mecanism.

 

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.

 

Castigatorii vor intra personal in posesia premiului, incepand cu data 01.06.2016, astfel:

1. Daca este din Bucuresti, castigatorul isi va ridica premiul de la sediul Tshirt-Factory, din Bucuresti. Castigatorul va prezenta buletinul sau cartea de identitate.

 

2. Daca este din afara Bucurestiului, castigatorul va primi premiul prin posta / curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Inainte de trimiterea premiului castigatorul/castigatoarea trebuie sa trimita pe fax/ mail Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate si adresa de expediere.

 

La receptionarea premiului castigatorul trebuie:

1. sa prezinte/ trimite prin e-mail  reprezentantului Tshirt-Factory un document de identitate ;

2. sa predea reprezentantului Tshirt-Factory procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

 

Premiile vor fi expediate prin posta/ curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 31.05.2016 ora 24.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a TshirtFactory. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe [contul de facebook].

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII In cazul unor litigii aparute intre Tshirt-Factory si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.